top of page

Sylwia Dudzik-Lorisz

result_img_2024_06_25_13_39_48.jpg

Jestem psycholożką, pedagożką i trenerką. Ukończyłam pięcioletnie, jednolite studia magisterskie z psychologii (specjalność psychologia kliniczna) na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz
studia licencjackie o profilu pedagogika specjalna na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Ukończyłam również Szkołę Trenerów MERITUM na poziomie

V Europejskich Ram Kwalifikacji EQF, a także roczny Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Obecnie rozpoczynam udział w drugim etapie Szkoły Psychoterapeutów w Instytucie Gestalt.
Zawodowo realizuje się pracując w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Sosnowcu, a także prowadząc prywatny gabinet psychologiczny.
Wspieram dorosłych, a także dzieci i ich rodziców.
Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Szkole Podstawowej nr 20 w Rudzie Śląskiej (na stanowisku pedagoga i nauczyciela współorganizującego kształcenie dziecka z niepełnosprawnością) oraz prowadząc autorskie warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

a także realizując praktyki i wolontariat m.in. w Szkole Podstawowej nr. 30 z oddziałami integracyjnymi w Krakowie, w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr.1 w Krakowie czy w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzicom.
Stale podnoszę swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach             i konferencjach, a także czytając literaturę zawodową.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej oraz grupowej.
W pracy z drugim człowiekiem ważny jest dla mnie szacunek

i empatia. Przestrzegam zasad etycznych. U podstaw mojej pracy leży podejście humanistyczno- doświadczeniowe, traktujące człowieka holistycznie, indywidualnie i podmiotowo.


Wspieram osoby, które potrzebują pomocy w zakresie m.in.:
- wysokiego poziomu napięcia, stresu, lęku, smutku
- trudnej, złożonej sytuacji życiowej
- trudności doświadczanych w zakresie relacji z ludźmi
- niskiego poczucia własnej wartości
- wyzwań związanych z okresem dojrzewania, a także z okresem wczesnej dorosłości
- obniżonej satysfakcji z życia
- poczucia pustki, utknięcia, kryzysu.

bottom of page