top of page

Warsztaty rekrutacyjne

„Jeśli potrafisz o tym marzyć, to potrafisz także tego dokonać.”

Walt Disney

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na warsztaty rekrutacyjne. Głównym celem warsztatów jest wzmocnienie poczucia własnej wartości osób młodych, chcących zaistnieć na rynku pracy. Podczas spotkań pomożemy
rozpoznawać emocje towarzyszące w sytuacjach poszukiwania pracy i rozmowy kwalifikacyjnej.
Przedstawimy zasady procesu rekrutacyjnego, w jaki sposób zachowywać się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie technik radzenia sobie z lękiem, stresem oraz przygotowania technicznego do przejścia przez etapy procesu rekrutacyjnego.


Planowane rezultaty jakie uczestnicy warsztatów mogą osiągnąć:
wzrost poczucia pewności siebie i wiary we własne możliwości
 wzmocnienie kompetencji w zakresie autoprezentacji
 wzmocnienie kompetencji w zakresie prawidłowej komunikacji
 wzmocnienie kompetencji w zakresie radzenia sobie ze stresem rekrutacyjnym
 wzmocnienie kompetencji w zakresie radzenia sobie z lękiem związanym z rozmową kwalifikacyjną
 nabycie kompetencji w zakresie samoświadomości emocjonalnej
wzmocnienie motywacji do działania na rynku pracy


Czas trwania warsztatów:
4 spotkania po 2 godziny


Grupa docelowa:
Młodzi dorośli (18+)


Liczba uczestników:
5-8 osób


Plan zajęć:
Spotkanie I – „Muszę coś zmienić” O komunikacji i autoprezentacji w procesie rekrutacyjnym
Spotkanie II- „ To nie dla mnie” Czyli jak poskromić stres i lęk?
Spotkanie III- „Co ja robię tu?” Oczekiwania pracodawców versus moje możliwości
Spotkanie IV- „Dam radę!” Rozmowa rekrutacyjna – dresscod, pytania i zadania rekrutacyjne.


Cena: 390 zł.

Warsztaty prowadzi psycholog, doświadczony rekruter HR

 Marzena Urbańczyk.

bottom of page