top of page
Katarzyna Przewoźny-Cios
Terapeuta Uzależnień, Trener
result_img_2024_06_25_13_35_14.jpg

Oferuję pomoc w obszarach:

• Rozwiązanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol,

narkotyki – całkowita abstynencja)

• Program Ograniczania Picia - celem terapii jest poprawa jakości życia w każdej sferze
dla osób, które nie są gotowe na utrzymanie całkowitej abstynencji, a jednocześnie nie

mają przeciwwskazań zdrowotnych do spożywania alkoholu.

• Pomoc w radzeniu sobie z uzależnieniem behawioralnym, takim jak praca, seks, hazard

czy zakupy.

• Wsparcie dla rodzin i bliskich osób borykających się z uzależnieniem.

• Pomoc w sytuacjach kryzysowych.

• Wspieranie osób w trudnościach z radzeniem sobie z emocjami.
• Pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych.
• Praca nad podniesieniem poczucia własnej wartości.

Studia magisterskie ukończyłam na Uniwerytecie Ślaskim w Katowicach.

Obecnie jestem w trakcie cetyfikacji na psychoterapeutę uzależnień KCPU oraz kończę studia II
stopnia w Collegium Humanum Pedagogika - Rasocjalizacja z socjoterapią. Jestem Trenerem

TUS, Ternerem psycho i socjoterapii PTP wpc

 

Ukończyłam kursy:
• Terapia poznawczo - behawioralna

• Praktyczne Zastosowanie Racjonalnej Terapii Zachowania

• Trauma, więź, uzależnienia
• Trening regulacji emocji

Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam w Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień
przy Szpitalu Miejskim w Sosnowcu oraz Stowarzyszeniu "Wsparcie" w Mysłowicach

bottom of page