top of page
Karolina Janowska
Psycholog
Karolina Janowska_edited.jpg

Jestem psycholożką, ukończyłam pięcioletnie jednolite studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Aktualnie realizuję studium Zaburzeń Odżywiania oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

 

Ukończyłam szkolenia:
- szkolenie I stopnia z Neurobiologicznych podstaw Integracji Sensorycznej
- Trening Umiejętności Społecznych (TUS) I i II stopnia
- Samouszkodzenia i myśli samobójcze – skuteczna diagnoza i terapia zachowań
autoagresywnych u dzieci i młodzieży
- Współpraca szkoły z rodzicami w zakresie pomocy dziecku w stanach lękowych oraz w depresji
- Sensoplastyka®
- Praca z ofiarą przemocy ze szczególnym uwzględnieniem syndromu sztokholmskiego,
PTSD i cyklicznego charakteru przemocy w rodzinie z problemem uzależnienia
- Plastyka Ekspresywna®


Jestem przekonana, że ciągły rozwój moich kwalifikacji zawodowych to kluczowy element mojej pracy. Dlatego regularnie uczestniczę w konferencjach i szkoleniach

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Powiatowej Placówce Opiekuńczo –
Wychowawczej w Jaworznie, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz w Szkole Podstawowej w Jaworznie.


Aktualnie współpracuję z Szpitalem Wielospecjalistycznym w Jaworznie na oddziale
Pediatrii, Szkole Podstawowej nr 18 w Jaworznie oraz w prywatnym gabinecie.


W swojej pracy wspieram głównie dzieci i młodzież oraz ich rodziców. Techniki pracy
dobieram zgodnie z bieżącymi trudnościami i potrzebami pacjentów, dążąc do wspólnego osiągania ustalonych celów.
Kieruję się mottem, które wyraziła Brené Brown: "Empatia to połączenie z drugim
człowiekiem, które przypomina mu, że nie jest sam." To hasło ukierunkowuje mnie na budowanie bliskiej relacji z pacjentami, wspierając go w przekonaniu, że nie są sami w swoich trudnościach.

bottom of page