top of page

Patrycja Garbiec
Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem dyplomowanym psychologiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicachi psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie certyfikacji na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Posiadam również przygotowanie pedagogiczne, które umożliwiło mi pracę w placówkach oświatowych. Posiadam praktykę w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie oraz Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Katowicach. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży- Centrum Rehabilis oraz szkołach podstawowychw Jaworznie.

Prowadzę psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo – behawioralnym. W pracy psychoterapeutycznej korzystam ponadto z technik Terapii Dialektyczno-Behawioralnej, Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT), Terapii Schematów oraz technik Pozytywnej Dyscypliny, a także Terapii z elementami zabawy.

Udzielam pomocy i wsparcia dla osób dorosłych w następujących obszarach:

 • interwencja kryzysowa (np. kryzysy życiowe, rozwojowe, żałoba, strata, przemoc, rozstanie i inne obszary wymagające interwencji)

 • trudności wychowawcze, wzmacnianie kompetencji wychowawczych

 • zaburzenia lękowe (np. fobie, ataki paniki, stany lękowe)

 • zaburzenia nastroju (np. zaburzenia depresyjne)

 • zaburzenia osobowości

 • bezsenność

 • zaburzenia hiperkinetyczne (ADHD)

 • całościowe zaburzenia rozwojowe (Autyzm, Zespół Aspergera)

 •  trudności w relacjach interpersonalnych

 • rozwój osobisty

 •  niskie poczucie własnej wartości, zaniżona samoocena

Udzielam pomocy i wsparcia dla dzieci i młodzieży w następujących obszarach:

 • interwencje kryzysowe (przemoc w rodzinie, rozwód rodziców, przemoc rówieśnicza)

 • uczenie umiejętności regulowania własnych emocji

 • zaburzenia zachowania

 • zaburzenia opozycyjno-buntownicze

 • zaburzenia lękowe (np. zaburzenia adaptacyjne, fobia społeczna, stany lękowe,zaburzenia obsesyjno-kompulsywne)

 •  zaburzenia nastroju (np. choroba afektywno dwubiegunowa, depresja)

 • zaburzenia więzi

 • zaburzenia rozwoju (Zespół Aspergera, Autyzm)

 • zaburzenia hiperkinetyczne (ADHD)

 • dysforia płciowa,

 • FAS

 • niskie poczucie własnej wartości, samooceny

Podnoszę swoje kwalifikacje stale uczestnicząc w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Ważnym elementem mojej pracy jest dokładny wywiad z pacjentem i zbudowanie dobrej relacji terapeutycznej opartej na zaufaniu i empatii oraz zastosowanie technik zwiększających motywację wewnętrzną do zmiany! Uważam, że w każdym przypadku są one możliwe. W swoim życiu i pracy kieruję się mottem TRUDNE DROGI, CZĘSTO PROWADZĄ DOPIĘKNYCH MIEJSC.

bottom of page