top of page

Konsultacja rodzicielska

to spotkanie obojga rodziców lub opiekunów prawnych dziecka z psychologiem lub psychoterapeutą. Rodzice omawiają trudności i zachowania dziecka lub dzieci, które wywołują u nich niepokój. Rodzice opowiadają przede wszystkim o powodach zgłoszenia w ujęciu ich własnej perspektywy, a także dzielą się spostrzeżeniami, obawami czy troskami odnośnie aktualnej sytuacji.

Celem takiego spotkania jest wypracowanie możliwie najlepszych rozwiązań dotyczących zmiany w funkcjonowaniu życia rodziny.

Parents and Daughter

Konsultacje rodzicielskie prowadzą:

bottom of page