top of page

Trening Umiejętności Społecznych

„Dla każdego z nas, a przede wszystkim dla dzieci ważne jest,

żeby być naprawdę zauważonym.”
J. Juui


Zapraszamy na Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

realizowany w grupach rówieśniczych.
Uczestnicy pod opieką certyfikowanego trenera TUS, uczą się jak budować satysfakcjonujące relacje z innymi, jakie zachowania są społecznie akceptowalne, a jakie nie, jakich granic nie należy
przekraczać, uczą się odczytywać i nazywać emocje, gesty i mowę ciała. Umiejętności te ćwiczone są podczas zabaw i gier, a przede wszystkim dzięki tworzeniu przez terapeutę sytuacji społecznych
umożliwiających przełamania błędnych schematów i sposobów reagowania.


Planowane rezultaty jakie uczestnicy warsztatów mogą osiągnąć:
• umiejętność rozróżniania i identyfikowania podstawowych emocji,
• umiejętność przestrzegania zasad i norm społecznych,
• nabycie prawidłowych wzorców komunikowania się,
• umiejętność nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami,
• umiejętność współpracy w grupie,
• umiejętność rozumienia siebie i innych ludzi,
• wzmocnienie poczucia własnej wartości,
• umiejętność wyrażania siebie i własnego zdania,
• umiejętność wyrażania zachowań asertywnych,
• umiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i konfliktowymi.


Czas trwania warsztatów:
Cykl 14 spotkań po 80 minut + 2 konsultacje z Rodzicem.

Spotkania odbywają się co tydzień, z
wyłączeniem przerw świątecznych.


Grupa docelowa:
Dzieci i młodzież w wieku 8-15 lat. Osoby mające trudności w relacjach interpersonalnych, przeżywające stres w kontaktach społecznych.


Liczba uczestników:
Grupy zamknięte, 4-5 osób dostosowana wiekowo (różnica wieku max 2 lata).

 

Plan zajęć:
Spotkanie I – Konsultacja Dziecko i Rodzic.
Spotkanie II- XV – Warsztaty TUS różnorodne tematycznie.
Spotkanie XVI – Konsultacja z Rodzicem.


Cena:

Koszt całego cyklu treningowego to 1600 zł. Płatność w całości za
warsztaty lub w co miesięcznych ratach.
Mała, zamknięta grupa, dostosowana wiekowo zapewnia uważność na potrzeby każdego uczestnika
.

 

Zajęcia prowadzi psycholog, certyfikowany trener TUS

Marzena Urbańczyk

Zapraszamy!

400627318_1038794950576537_9106803189633902151_n.jpg
bottom of page