top of page

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja jest pierwszym spotkaniem z psychologiem. W trakcie spotkania zapoznajemy się z danym kłopotem, terapeuta przeprowadza wywiad psychologiczny. Podczas konsultacji psycholog może zalecić dodatkową konsultacje z innym specjalistą, np. psychiatrą, neurologiem, przeprowadzenie odpowiednich badań oraz zaproponować właściwą formę terapii (indywidualną, partnerską, rodzinną lub grupową).
Konsultacja może mieć charakter kilku spotkań, dzięki czemu pojawia się przestrzeń na ustalenie kontraktu terapeutycznego (cel terapii oraz warunki terapii).

Konsultacje psychologiczną prowadzą:

bottom of page