top of page
Foto-MartynaPawelec.jpg

Martyna Pawelec

Pedagog, Psychoterapeuta

Psychoterapia indywidualna, par i rodzin

Jestem pedagogiem i psychoterapeutą w drodze do uzyskania certyfikatu Sekcji Naukowej
Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Ukończyłam dwuletni trening z psychologii kontemplatywnej, opartej na uważności i
współczuciu. Obecnie uczestniczę w całościowym kursie psychoterapii realizowanym przez
Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii, atestowanym przez Polskie Towarzystwo
Psychiatryczne i akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. W terapii integruję podejścia,
dopasowując sposób pracy i techniki do konkretnej osoby, jej możliwości, trudności i celów.
Głównie pracuję w nurcie ericksonowskim i systemowym. W swojej pracy uwzględniam
również elementy terapii poznawczo-behawioralnej. Bliskie jest mi podejście oparte na
uważności.
Oferuję profesjonalną pomoc i wsparcie osobom, które:
- przeżywają kryzysy na płaszczyźnie osobistej i zawodowej,
- doświadczają trudności emocjonalnych (obniżony nastrój, lęk, depresja, fobia, stres,
brak chęci do działania, poczucie beznadziejności, niska samoocena, nadmierne
wymagania wobec siebie),
- zmagają się z problemami w relacjach interpersonalnych,
- cierpią z powodu utraty, rozstania, żałoby,
- potrzebują wsparcia w procesie zmian.
Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam odbywając staże w Zespole Leczenia
Środowiskowego Centrum Psychiatrii w Katowicach, na Psychiatrycznym Oddziale Dziennym
w Niepublicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej oraz
prowadząc treningi kompetencji i umiejętności społecznych dla osób po kryzysach
psychicznych. Obecnie pracuję psychoterapeutycznie w Środowiskowym Domu Samopomocy
dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Salve” w Sosnowcu oraz w gabinecie SYNERGIA.

Martyna Pawelec: TeamMember
bottom of page