top of page
363039056_634864058417647_6268575795622232782_n.jpg

Martyna Pawelec

Pedagog, Psychoterapeuta

Psychoterapia indywidualna, par i rodzin

Jestem pedagogiem i psychoterapeutą, w drodze do uzyskania certyfikatu Sekcji Naukowej
Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Ukończyłam całościowy kurs psychoterapii realizowany przez Polskie Stowarzyszenie
Rozwoju Psychoterapii, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne,
akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
W terapii integruję podejścia, dopasowując sposób pracy i techniki do konkretnej osoby, jej
możliwości, trudności i celów. Głównie pracuję w nurcie ericksonowskim i systemowym.
W swojej pracy uwzględniam elementy terapii poznawczo-behawioralnej. Bliskie jest mi
podejście oparte na uważności.
Oferuję profesjonalną pomoc i wsparcie osobom, które:
- przeżywają kryzysy na płaszczyźnie osobistej i zawodowej,
- doświadczają trudności emocjonalnych (obniżony nastrój, lęk, depresja, fobia, stres,
brak chęci do działania, poczucie beznadziejności, niska samoocena, nadmierne
wymagania wobec siebie),
- zmagają się z problemami w relacjach interpersonalnych,
- cierpią z powodu utraty, rozstania, żałoby,
- potrzebują wsparcia w procesie zmian.
Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam pracując w Środowiskowym Domu Samopomocy
dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE” w Sosnowcu, prowadząc treningi kompetencji
i umiejętności społecznych dla osób po kryzysach psychicznych oraz odbywając staże
w Zespole Leczenia Środowiskowego Centrum Psychiatrii w Katowicach oraz
Psychiatrycznym Oddziale Dziennym w Niepublicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej. Obecnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego EPIONE w
Katowicach oraz w gabinecie SYNERGIA. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

bottom of page