top of page

Grupa wsparcia dla osób niebinarnych i transpłciowych

Teenage Group_edited.jpg

Zaletą spotkań grupowych jest możliwość obserwowania sposobów radzenia sobie z różnymi problemami, udzielania informacji zwrotnych, a przy tym uczenia się i dodawania sobie nadziei. Aktywne uczestnictwo w grupie pomaga w pracy nad sobą, osobistym rozwoju, radzeniu sobie z codziennymi trudnościami, a jednocześnie pomagamy innym. Spotkania grupowe odbywają się w gabinecie wraz ze specjalistą.

Na grupie obowiązuje kontrakt, który daje uczestnikom poczucie bezpieczeństwa,  możliwość budowania przyjaznej atmosfery i gotowość do otwartości.

 

Regularnie odbywające się spotkania dają możliwość:

  • przedyskutowania znaków zapytania, jakie pojawiają się w życiu codziennym, 

  • dzielenia się doświadczeniem w pokonywaniu związanych ze wspólnym problemem trudności,

  • wspólnego poszukiwania obszarów rozwiązań, 

  • dzielenia się wsparciem emocjonalnym,

  • wymiany użytecznych informacji,

  • tworzenia nowych, wspierających znajomości,

  • budowania siły, wiary, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników na różnych etapach życia.

Spotkania odbywają się w czwartki, co 2 tygodnie i trwają 1,5 godziny. 

Koszt całego spotkania to 100 zł. 

 

Grupa wsparcia to przede wszystkim przestrzeń i czas na to żeby być sobą i czuć się ze sobą dobrze. Spotkania grupowe mogą być szansą na uzyskanie pomocy i wsparcia, a także cenną wartością na własnej drodze życia.

Zapisy na konsultacje telefonicznie lub online.

(Dla osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgodna przynajmniej jednego z rodziców/prawnych opiekunów)

bottom of page