top of page
Karolina_edited.jpg

Karolina Rutkowska

Psycholog, Psychoterapeuta

Prowadzę psychoterapię indywidualną dla młodych dorosłych oraz osób dorosłych, którzy
potrzebują pomocy i wsparcia z powodu trudności w codziennym życiu takich jak:

 Zaburzenia nastroju

(depresja, przewlekły obniżony nastrój, zaburzenia dwubiegunowe)

 Zaburzenia lękowe
(paniczny lęk, fobie)
 Zaburzenia pod postacią somatyczną
(Bóle głowy, bóle żołądka, bóle nieokreślone)
 Problemy seksualne
 Zaburzenia odżywiania
 Zaburzenia snu
 Trudności w przeżywaniu emocji
(smutku, agresji, lęku)

 Problemy egzystencjalne, brak poczucia sensu

 Zaburzenia osobowości
 Przeżywanie żałoby, poczucie straty

 Trudności w przeżywaniu satysfakcjonujących relacji, problemy w relacjach

partnerskich, problemy w ralacjach rodzic-dziecko,

 Problemy zawodowe

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą psychodynamicznym w trakcie szkolenia w
Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jestem również członkiem Polskiego

Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. 

Podczas swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno - Zawodowego Psychologa oraz
Kodeksu etyki psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. 
Ukończyłam jednolite pięcioletnie studia magisterskie o specjalności psychologii klinicznej
człowieka dorosłego oraz psychologii pracy i organizacji na Uniwersytecie Śląskim w
Katowicach. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam między innymi w Ośrodku Szkolenia
i Wychowania OHP w Trzebini, Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta w
Jaworznie oraz w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks na Dziennym Oddziale
Psychiatrycznym oraz Dziennym Oddziale Zaburzeń Nerwicowych. Dodatkowo posiadam

doświadczenie w pracy z pacjentem z zaburzeniami rozwojowymi
oraz z niepełnosprawnościami wzorku i słuchu.

bottom of page