Calm Sea

Oferta

 

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja jest pierwszym spotkaniem z psychologiem. W trakcie spotkania zapoznajemy się z danym kłopotem, terapeuta przeprowadza wywiad psychologiczny. Podczas konsultacji psycholog może zalecić dodatkową konsultacje z innym specjalistą, np. psychiatrą, neurologiem, przeprowadzenie odpowiednich badań oraz zaproponować właściwą formę terapii (indywidualną, partnerską, rodzinną lub grupową).
Konsultacja może mieć charakter kilku spotkań, dzięki czemu pojawia się przestrzeń na ustalenie kontraktu terapeutycznego (cel terapii oraz warunki terapii).

smagane wiatrem włosów
para boso

Konsultacja seksuologiczna

Konsultacja seksuologiczna indywidualna lub pary jest przydatna w sytuacjach gdy pojawia się:

- brak satysfakcji seksualnej,

- zaburzenia orgazmu,

- zaburzenia reakcji narządów płciowych (pochwica-mimowolny skurcz mięśni pochwy uniemożliwiający stosunek, zaburzenia erekcji, przedwczesny wytrysk),

- ból podczas stosunku,

- spadek / brak / nadmierne libido;

- brak ochoty na seks

- uzależnienie od masturbacji
- zaburzenia preferencji seksualnych;
- zaburzenia identyfikacji płciowej

(Psycholog-Seksuolog prowadzi kompletną diagnostykę celem wydania opinii psychologicznej dla osób transseksualnych).

Podczas konsultacji seksuolog decyduje czy skuteczne będą spotkania w parze czy indywidualne.

Psychoterapia indywidualna

Celem psychoterapii indywidualnej jest osiągnięcie zmiany w zakresie rozumienia siebie oraz postrzegania źródeł swoich problemów, dążąc jednocześnie do poprawy jakości życia i zredukowania występujących objawów i dolegliwości psychicznych. Prowadzi to do wzmocnienia zaufania do siebie, pomaga w osiągnięciu wpływu i skuteczności. Psychoterapia indywidualna to regularne spotkania w czasie których wykorzystujemy sprawdzone metody o potwierdzonej naukowo skuteczności działania.

Kobieta w szklarni
trzymając się za ręce

Psychoterapia par

Terapia małżeńska, psychoterapia par to sposób na poprawę jakości związku i jego relacji. Psychoterapia par jest szczególnie pomocna dla osób, które:

- zmagają się z kryzysem w związku (o różnym nasileniu i przyczynie)
- są przed ślubem
- doświadczają rozmaitych trudności w byciu razem
- mają problemy z komunikacją

- mają trudności w sferze seksualnej
- myślą o rozstaniu i chcą jeszcze raz dać związkowi szansę
- w każdej innej sytuacji, gdzie sposoby radzenia sobie przestały działać i zaistniała potrzeba pomocy specjalisty

Psychoterapia rodzinna

Terapia rodzinna to forma pomocy psychologicznej, która obejmuje nie tylko osobę przejawiającą określone trudności (np. dziecko), ale również jego rodzinę. Często zdarza się, że funkcjonowanie osoby wymagającej pomocy psychologicznej/psychiatrycznej wpływa na relacje pomiędzy wszystkimi członkami rodziny, a także rodzina ma istotny wpływ na powodzenie indywidualnego procesu terapeutycznego. Terapia rodzinna pozwala zrozumieć relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi.
Na spotkaniach rodzinnych każdy z członków rodziny ma szansę przedstawić swój własny punkt patrzenia na problem oraz na nowo zbudować komunikację, współpracę i wzajemne zrozumienie.

Happy Family w parku
Dyskusja grupowa

Psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych i współuzależnionych

Psychoterapia grupowa skierowana jest do osób:

 • przeżywających lęk w relacjach społecznych;

 • koncentrujących energię życiową na substancji psychoaktywnej bądź osobie uzależnionej; 

 • mających poczucie bezsensowności i pustki życiowej;

 • będących w poczuciu osamotnienia;

 • przeżywających lęk przed wyrażaniem własnego zdania;

 • z trudnościami w wyrażaniu i rozumieniu swoich uczuć;

 • odczuwających lęk przed bliskością.

Grupa wsparcia dla osób niebinarnych i transpłciowych

Regularnie odbywające się spotkania dają możliwość:

 • przedyskutowania znaków zapytania, jakie pojawiają się w życiu codziennym, 

 • dzielenia się doświadczeniem w pokonywaniu związanych ze wspólnym problemem trudności,

 • wspólnego poszukiwania obszarów rozwiązań, 

 • dzielenia się wsparciem emocjonalnym,

 • wymiany użytecznych informacji,

 • tworzenia nowych, wspierających znajomości,

 • budowania siły, wiary, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników na różnych etapach życia.

Supportive Friend