top of page

Konsultacja psychologiczna dla dzieci i młodzieży

Na konsultację z psychologiem dzieci i młodzieży zapraszamy rodziców, których niepokoją zachowania lub emocje ich dzieci, a także tych, których dzieci mają trudności w przedszkolu, szkole lub w relacjach z rówieśnikami.  Psycholog zaleci, czy konieczne jest wykonanie diagnozy, dalsza terapia (indywidualna lub grupowa) albo inny rodzaj wsparcia dla dziecka lub rodziców.

Na pierwszą konsultacje zapraszamy rodziców/ opiekunów wraz z dzieckiem.

Kiedy warto wybrać się z dzieckiem na konsultację psychologiczną?

  • Dziecko ma trudności w nauce, nie może się skupić w trakcie zajęć, jego wyniki w nauce nagle się obniżyły

  • Nastrój dziecka uległ zmianie w ostatnim czasie, dziecko jest smutne, miewa wybuchy złości, izoluje się od rodziny i rówieśników

  • Dziecko ma trudności w relacjach interpersonalnych 

  • Dziecko boi się przebywać bez rodziców, niechętnie się od nich oddala, odmawia chodzenia do przedszkola/szkoły

  • Dziecko nadużywa komputera, tabletu, telefonu komórkowego

  • Dziecko nie radzi sobie z rozwodem rodziców

  • Nastolatek samookalecza się, ma myśli lub próby samobójcze

Jak przebiega konsultacja psychologiczna?

By zadecydować o najskuteczniejszej formie pomocy dziecku, zalecane są 3-4 spotkania konsultacyjne.


W trakcie pierwszego spotkania (z rodzicami lub rodzicami i dzieckiem), psycholog poprosi każdego z uczestników spotkania o opowiedzenie, na czym polega zgłaszana przez nich trudność. Następnie zada pytania, dotyczące rozwoju dziecka, jego funkcjonowania w domu i w szkole, sytuacji rodzinnej i relacji w rodzinie, a także specyfiki zgłaszanego problemu (np. kiedy po raz pierwszy zaobserwowano trudności, w jakich okolicznościach występują objawy).


Druga i trzecia wizyta to spotkania psychologa z samym dzieckiem lub nastolatkiem. Przebiega ona w przyjaznej dziecku atmosferze – zwykle jest to zabawa, połączona z rozmową. Terapeuta pozostaje stale uważny na sygnały wysyłane przez dziecko i prowadzi spotkanie tak, by nie poczuło się ono zagrożone lub oceniane.


Ostatnia wizyta konsultacyjna to znów spotkanie z samymi rodzicami lub rodzicami oraz dzieckiem (w przypadku nastolatków). W trakcie tego spotkania psycholog podsumuje swoje obserwacje, a także wspólnie z rodziną podejmie decyzję dotyczącą dalszej pomocy dziecku. Na tym etapie psycholog może zalecić psychoterapię indywidualnąpsychoterapię grupowąpsychoterapię rodzinną, może także poprosić o wykonanie dodatkowych badań lekarskich – wizytę u pediatry, neurologa, psychiatry dziecięcego.

Konsultacje dla dzieci i młodzieży prowadzą:

bottom of page