MIĘDZYNARODOWY INDEKS FUNKCJONOWNIA EREKCJYJNEGO

(INTERNATIONAL INDEX OF ERECTILE FUNCTIONING – 5; IIEF-5)

Jest to obecnie najpopularniejsze i podstawowe narzędzie służące do oceny funkcjonowania seksualnego mężczyzny. W swej pełnej wersji składa się z 15 pozycji (pytań) dających możliwość oceny całokształtu funkcjonowania seksualnego mężczyzny. W prezentowanej tu wersji skróconej zawierającej 5 pytań, skala służy do pomocniczej oceny zaburzeń erekcji (wzwodu). W celu samodzielnej wstępnej oceny należy udzielić odpowiedzi na poniższe pytania, sumując punktację z każdego pytania.

Ocenę należy przeprowadzić dla ostatnich 4 tygodni.

Wynik 20 punktów lub więcej może świadczyć o objawach zaburzeń wzwodu prącia i wskazuje na zasadność konsultacji z lekarzem rodzinnym, urologiem lub seksuologiem.

1. Jak ocenia Pan swoją pewność, że mógłby Pan mieć i utrzymać wzwód prącia?

0. ─

1. Bardzo niska

2. Niska

3. Umiarkowana

4. Wysoka

5. Bardzo wysoka

2. Jeśli wzwód prącia wystąpił w wyniku stymulacji seksualnej, jak często był nasilony na tyle, że umożliwiał wprowadzenie prącia do pochwy partnerki?

0. Nie było aktywności seksualnej

1. Prawie nigdy lub nigdy

2. Kilkakrotnie (znacznie rzadziej niż co drugi raz)

3. Czasami (mniej więcej co drugi raz)

4. Wielokrotnie (znacznie częściej niż co drugi raz)

5. Prawie zawsze lub zawsze

 

3. Jak często w czasie stosunku seksualnego był Pan w stanie utrzymać wzwód po wprowadzeniu prącia do pochwy?

0. Nie podejmowałem stosunków płciowych

1. Prawie nigdy lub nigdy

2. Kilkakrotnie (znacznie rzadziej niż co drugi raz)

3. Czasami (mniej więcej co drugi raz)

4. Wielokrotnie (znacznie częściej niż co drugi raz)

5. Prawie zawsze lub zawsze

 

4. Jak trudno było Panu utrzymać wzwód prącia do zakończenia stosunku płciowego?

0. Nie podejmowałem stosunków płciowych

1. Niezwykle trudno

2. Bardzo trudno

3. Trudno

4. Nieznacznie trudno

5. Prawie zawsze

5. Jeśli podejmował Pan stosunek seksualny, jak często dostarczył on Panu zadowolenia?

0. Nie podejmowałem stosunków płciowych

1. Prawie nigdy lub nigdy

2. Kilkakrotnie (znacznie rzadziej niż co drugi raz)

3. Czasami (mniej więcej co drugi raz)

4. Wielokrotnie (znacznie częściej niż co drugi raz)

5. Prawie zawsze lub zawsze

SKALA TWARDOŚCI WZWODU

(ERECTION HARDNESS GRADING SCALE; EHGS)

 

1                    powiększony, ale nie twardy ─ ciężkie zaburzenia erekcji

2                    twardy, ale niewystarczająco do penetracji ─ umiarkowane zaburzenia erekcji

3                    twardy wystarczająco, ale nie całkowicie ─ łagodne zaburzenia erekcji

4                    pełny wzwód i maksymalna twardość  ─ erekcja prawidłowa

886844179

Jaworzno, ul. Cegielniana 30/12

SYNERGIA Gabinet Psychoterapii i Rozwoju.