Roksana Walkiewicz

Tytuł magistra psychologii uzyskałam kończąc studia na Akademickiej Uczelni GWSH w Katowicach. Obecnie jestem w trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Katowicach. Jestem również certyfikowanym coachem na poziomie ACC oraz mediatorem rodzinnym.
Podstawową mojej pracy jest przekonanie o tym, że doświadczenie, nawet to, którym nie chcemy się chwalić jest doskonałym fundamentem pod przyszłe osiągnięcia. To właśnie człowiek wraz ze swoim doświadczeniem, które jest dobrym zasobem tak jak talenty czy pragnienia, jest w stanie osiągnąć określony dobrostan, w którym on sam, tu i teraz czuje się dobrze. Człowiek nie jest bezludną wyspą, zatem w swojej pracy nie zapominam o wpływie otaczających nas osób i o tym jak klient chce by wyglądały relacje z nimi. Każdy człowiek jest inny, dlatego też wspólnie z klientem szyjemy na miarę, sposób oddziaływań terapeutycznych, będących sumą składową posiadanej wiedzy i doświadczenia z zakresu psychologii, psychoterapii, coachingu i mediacji oraz indywidualnych preferencji klienta.
Swoje doświadczenie praktyczne zdobyłam w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaworznie oraz w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie. Obecnie, poza pracą w gabinecie, pracuję w Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie, gdzie prowadzę wsparcie i poradnictwo dla dzieci i młodzieży z różnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z Zespołem Aspergera i Autyzmem. Pomocą objęci są również rodzice i opiekunowie. Doświadczenie z dziećmi i młodzieżą zdobywam też w Szkole Podstawowej Nr 2 w Imielinie. Pracowałam również z najmłodszymi dziećmi, w Żłobku Zielone Wzgórze w Jaworznie, gdzie ponad dwa lata, miałam okazję obserwować i wspierać ich harmonijny rozwój. Mojej uwadze nie umknął również rozwój dzieci na poziomie przedszkolnym – współpracowałam z Gumisiowym Przedszkolem w Mysłowicach. Praktyczne umiejętności zdobyłam również podczas sesji coachingowych i sesji mentorskich w czasie certyfikacji z zakresu coachingu oraz podczas szkolenia w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Katowicach. Zdobyte doświadczenie, jest moim wielkim zasobem. Miałam szczęście towarzyszyć człowiekowi, na wszystkich etapach rozwoju.
Pracuję z osobami dorosłymi oraz z dziećmi.

 

Oferuje wsparcie oraz poradnictwo w zakresie:
- wątpliwości, co do stanu swojego zdrowia psychicznego,
- problemów z motywacją do działania, do zmian,
- przewlekłego stresu,
- obniżonego nastroju, depresji,
- niskiej samooceny,
- stanów lękowych, nerwic, obsesji,
- konfliktów rodzinnych, partnerskich, mediacji rodzinnych,
- zaburzeń zachowania,
- problemów wychowawczych,
- wsparcia dzieci i rodzin dzieci, z zaburzeniami należącymi do spektrum autyzmu,
- problemów zawodowych,
- problemów w relacjach międzyludzkich.

886844179

Jaworzno, ul. Cegielniana 30/12

SYNERGIA Gabinet Psychoterapii i Rozwoju.