top of page
IMG_8969.JPG

Paulina Musiał

Psycholog
musial.paulaa@gmail.com
733 777 290

Jestem psychologiem klinicznym, absolwentką Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w

Katowicach.
Aktualnie pracuję jako psycholog w Poradni Psychoterapii i Diagnozy Psychologicznej Lilium w
Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobyłam również w Szkole Podstawowej nr 7 w Jaworznie z
Oddziałami Integracyjnymi oraz w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów. Jako prelegentka
brałam również udział w konferencjach poświęconych zaburzeniom odżywiania.
Odbyłam także kursy: Kształtowanie i Rozwój Kompetencji Społecznych, i Zarządzanie Stresem. Stale
poszerzam swoją wiedzę i umiejętności biorąc udział w szkoleniach i konferencjach.
Szczególnie bliska jest mi praca na technikach poznawczo-behawioralnych z osobami cierpiącymi z
powodu fobii i lęku uogólnionego, napadów paniki, zespołu stresu pourazowego, zaburzeń
odżywiania.

Paulina Musiał: TeamMember
bottom of page