top of page

Marzena Kopyć-Starzycka

Pedagog, socjoterapeuta, psychoterapeuta

foto Marzena.jpg

Jestem pedagogiem, socjoterapeutą oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia
w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.


Prowadzę psychoterapię indywidualną dla młodzieży i dorosłych.


Pomagam osobom, które:
 doświadczają zaburzeń nastroju i depresji,
 doświadczają osamotnienia, utraty sensu życia,
 przeżywają trudności w relacjach z innymi,
 nie mogą poradzić sobie z własną złością,
 znajdują się w sytuacji kryzysowej (żałoba po stracie bliskiej osoby, rozpad
związku, nagła zmiana życiowa, ciężka choroba, kryzys w związku),
 doświadczają stanów lękowych,
 doświadczały przemocy fizycznej i\lub psychicznej,
 zamartwiają się, boją się przyszłości, są nadmiernie zestresowane,
 przeszły trudne doświadczenia (choroba, wypadek, śmierć bliskiej osoby,
wykorzystanie seksualne),
 nie mogą opanować ryzykownych lub niekorzystnych dla siebie zachowań.


Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Świetlicy Środowiskowej
w Libiążu, Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Trzebini, Szkole Podstawowej
w Pogorzycach oraz II Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie i podczas stażu na
Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Oświęcimiu.
Swoje kompetencje zawodowe doskonalę poprzez uczestnictwo w szkoleniach
i konferencjach oraz regularną superewizję u certyfikowanych superwizorów.

bottom of page