top of page
Joanna Mleczko.jpg

Joanna Mleczko

Psychoterapeuta

Jestem psychoterapeutką w trakcie całościowego szkolenia przy Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej pod kierownictwem prof. Dr hab. Andrzeja Cechnickiego, który łączy ze sobą nurt psychodynamiczny oraz systemowy. W swojej pracy staram się integrować różne podejścia, czerpiąc z repertuaru dostępnej wiedzy, żeby jak najlepiej dostosować sposób pracy do konkretnej osoby. Wykorzystuję również elementy psychodramy, która pozwala na przepracowanie trudnych doświadczeń poprzez zewnętrzną ekspresję. W relacji z drugim człowiekiem opieram się na przekonaniach głęboko humanistycznych nastawionych na otwartość, szacunek i akceptację.


Prowadzę psychoterapię osób dorosłych oraz par, które mierzą się z takimi trudnościami jak:
-Problemy w budowaniu i utrzymaniu satysfakcjonujących relacji
-Kryzys w związku
-Nadmierny stres
-Zaburzenia snu
-Zaburzenia emocjonalne
-Obniżony nastrój
-Niskie poczucie własnej wartości
-Poczucie wykluczenia społecznego


Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego a swoje doświadczenie zdobyłam w trakcie staży w Krakowskim Instytucie Psychoterapii, w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz pracując z rodzinami w Polskim Towarzystwie Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu.

bottom of page