top of page

Magdalena Trzeciecka

Psycholog-Seksuolog

CV_Okrag_Duze_001.png

Jestem psycholożką oraz seksuolożką. Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie z Psychologii
Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studia podyplomowe z Seksuologii
praktycznej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu.
Doświadczenie zdobywałam m.in. w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie,
w prywatnych ośrodkach terapeutycznych oraz współpracując z fundacjami (Fundacja Polistrefa,
Fundacja Z Wyboru, Fundacja Rozwoju Kwalifikacji Stella Virium). Dodatkowo, prowadzę warsztaty
profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych, rodziców i nauczycieli na terenie Małopolski. Swoją
wiedzę i warsztat pracy poszerzam poprzez częsty udział w szkoleniach i konferencjach naukowych,
prowadzonych w Polsce i za granicą. Psychologię, a zwłaszcza seksuologię, traktuję nie tylko jako pracę
zawodową, ale i zainteresowania osobiste.
Pracuję z dorosłymi (18+) i parami oraz osobami w relacjach niemonogamicznych. Tworzę
bezpieczną przestrzeń dla społeczności LGBT+. Oferuję pomoc psychologiczną osobom
doświadczającym kryzysów życiowych czy trudności w obszarze emocji i relacji (głównie czerpię
inspirację z trzeciej fali poznawczo-behawioralnej: ACT, CFT, DBT). Zapewniam także poradnictwo
psychologiczno-seksuologiczne w duchu pozytywnej seksualności – podejścia, które zachęca do afirmacji
swojej seksualności, akceptacji dla przejawów płciowości, różnorodności i seksualności z jednoczesnym
podkreśleniem istotnych kwestii: zdrowotnych, bezpieczeństwa, świadomej zgody oraz edukacji
seksualnej. Zależy mi nie tylko na pomocy w rozwiązywaniu trudności osób klienckich, ale również na
zwiększaniu ich ogólnej świadomości, wiedzy oraz satysfakcji. Dbam o empatyczny, oparty na zaufaniu i
szacunku kontakt z drugą osobą. Wybieram metody mające potwierdzenie w badaniach naukowych.
Kieruję się kodeksami etycznymi: psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz seksuologa
Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

bottom of page