anna Kusz.png

Anna Kusz

Psycholog, Psychoterapeuta,

Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnień

725 706 918

ania_kusz88@wp.pl

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą psychodynamicznym w trakcie szkolenia w
Laboratorium Psychoterapii w Warszawie. Dodatkowo jestem Certyfikowanym
Specjalistą Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnień. Zajmuję się pomocą
psychologiczną dla osób które znajdują się w kryzysie emocjonalnym, mają trudności w
poradzeniu sobie sytuacją dla nich problemową, doświadczają trudności w obszarze
relacji społecznych. Ponadto pracuję z osobami, które borykają się z zachowaniami
nałogowymi oraz z członkami rodzin (osoby współuzależnione, DDA) 

Doświadczenie zawodowe zdobyłam min. Poradni Zdrowia Psychicznego we
Wrocławiu, Oddziale Psychiatrycznym w Miliczu oraz Poradni Leczenia Uzależnień we

Wrocławiu.

Swoją pracę zawodową poddaję superwizji u certyfikowanych superwizorów PTP.
Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz grupową dla osób dorosłych oraz młodzieży
w podejściu integracyjnym, łącząc rozumienie psychodynamiczne i metody pracy

dostosowane do problemu.

Prowadzę psychoterapię grupową, która skierowana jest do osób:
 przeżywających lęk w relacjach społecznych;

 koncentrujących energię życiową na substancji psychoaktywnej bądź osobie

uzależnionej; 

 mających poczucie bezsensowności i pustki życiowej;
 będących w poczuciu osamotnienia;

 przeżywających lęk przed wyrażaniem własnego zdania;
 z trudnościami w wyrażaniu i rozumieniu swoich uczuć;
 odczuwających lęk przed bliskością.